ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τι υπάρχει σε αυτούς τους όρους;
Οι πιο κάτω όροι περιέχουν τους κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας μας, www.taxapp.cy (ο ιστότοπός μας).
Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να μεταβείτε απευθείας σε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για κάθε συγκεκριμένο θέμα:

Πίνακας περιεχομένων

Ποιοι είμαστε και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Το TaxApp.Cy ("TaxApp") είναι ένας ιστότοπος που διαχειρίζεται η MIT TAXAPPCY LTD ("Εμείς"). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής εταιρείας HE 407878.

Οι εργασίες μας ρυθμίζονται και διέπονται από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε email στο [email protected] ή καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών στο 70007998.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε τους όρους αυτούς

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων για μελλοντική αναφορά.

Άλλοι όροι που ενδέχεται να ισχύουν για εσάς

Αυτοί οι όροι χρήσης δύναται να αναφέρονται και στους ακόλουθους πρόσθετους όρους, οι οποίοι ισχύουν επίσης για τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς:

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στους όρους αυτούς

Δύναται να τροποποιούμε τους όρους αυτούς από καιρό σε καιρό. Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ελέγξτε τους όρους αυτούς για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν τη δεδομένη στιγμή. Η τελευταία ενημέρωση των όρων αυτών έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπό μας

Ενδέχεται να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε τον ιστότοπό μας από καιρό σε καιρό για να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις υπηρεσίες μας, τις ανάγκες των χρηστών μας και τις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε εύλογα για τυχόν σημαντικές αλλαγές.

Ενδέχεται να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον ιστότοπό μας

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, θα είναι πάντα διαθέσιμο ή δεν θα διακοπεί. Ενδέχεται να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα όλου ή μέρους του ιστότοπού μας για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε εύλογη ειδοποίηση για τυχόν αναστολή ή απενεργοποίηση.

Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Οι Υπηρεσίες μας

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την χρήση εργαλειών διαχείρισης προσωπικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών και την πλατφόρμα μας προκειμένου να προσφέρουμε στους χρήστες τις εξατομικευμένες μας υπηρεσίες.
Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση ή την αποκάλυψη των δεδομένων σας με σκοπό:

(α) την συλλογή, ενοποίηση, παρακολούθηση και αποθήκευση των προσωπικών και χρηματοοικονομικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πιστωτική σας ικανότητα, τα περιουσιακά σας στοιχεία, τις υποχρεώσεις, το εισόδημα και τη φορολογία σας)

(β) τη παροχή προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και από τρίτους, οι οποίες ενδέχεται να είναι σχετικές ή να σας ενδιαφέρουν, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας.

Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού με το TaxApp, θα λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από το TaxApp (δηλαδή, μέσω email ή μέσω sms). Οι επικοινωνίες αυτές ενδέχεται να περιέχουν ενημέρωση σχετικά με τον λογαριασμό σας (δηλαδή, εξουσιοδοτήσεις πληρωμής, αλλαγές κωδικού πρόσβασης κ.λπ.) και αποτελούν μέρος της σχέσης μας με εσάς και την παροχή των υπηρεσιών μας.

Η χρήση των Υπηρεσιών μας δύναται να είναι διαθέσιμη μέσω συμβατής κινητής συσκευής, πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ενδέχεται να απαιτεί λογισμικό. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοζόμενων αλλαγών, ενημερώσεων και χρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των τιμών μηνυμάτων και δεδομένων), καθώς και των όρων της συμφωνίας σας με τον πάροχο υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας.

Εάν επιλέξετε να υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση ηλεκτρονικά, η φορολογική σας δήλωση με την ολοκλήρωση της θα κατατεθεί από την TaxApp για λογαριασμό σας. Θα τυποποιηθεί και θα αποθηκευτεί σε τυποποιημένη μορφή και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή.

Η TaxApp δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι φορολογικές αρχές θα αποδεχτούν την δήλωσή σας, καθώς ενδέχεται να προκύψουν απορρίψεις λόγω περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό μας (π.χ. εσφαλμένες πληροφορίες χρήστη, δυσλειτουργία του συστήματος της φορολογικής αρχής κ.λπ.)

Ευθύνη του χρήστη

Συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να μας παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες, ενώ προετοιμάζετε τη φορολογική σας δήλωση και να ελέγξετε τη φορολογική σας δήλωση για ενδείξεις προφανών σφαλμάτων πριν από την ηλεκτρονική καταχώρηση ή εκτύπωση της δήλωσης.

Η TaxApp δύναται, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να προβεί σε ορισμένες μη ουσιώδης (π.χ. σχετικά με την μορφή) αλλαγές στην φορολογική σας δήλωση σύμφωνα με διάφορες απαιτήσεις και πρότυπα για την ηλεκτρονική κατχώρηση. Είστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκτηση και συντήρηση όλου του εξοπλισμού, υπολογιστών, λογισμικού και επικοινωνιών ή υπηρεσιών Διαδικτύου (όπως χρεώσεις δεδομένων ή τηλεφώνου) που σχετίζονται με την πρόσβασή σας και τη χρήση των Υπηρεσιών και για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με αυτήν (συν τους ισχύοντες φόρους).

Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση τυχόν προθεσμιών υποβολής φόρων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την δήλωσή σας, επομένως είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη προετοιμασία της δήλωσής σας για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να την υποβάλετε πριν από τυχόν ισχύουσες προθεσμίες.

Η TaxApp δύναται να σας προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένων ενημερωτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, για παράδειγμα, ενός εκτιμητή/υπολογιστή φορολογικών υποχρεώσεων, ερωτήσεων που σχετίζονται με συμβάντα ζωής ή ενός υπολογιστή μεγιστοποίησης απαλλαγών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτά τα εργαλεία παρέχονται αποκλειστικά για την ευκολία των χρηστών μας και ότι διατηρείτε την τελική ευθύνη για τη διασφάλιση της ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών που υποβάλλετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Ο υπολογιστής μεγιστοποίησης απαλλαγών σκοπεύει να επισημάνει ορισμένες συχνές απαλλαγές για τα άτομα που καταγράφουν μια συγκεκριμένη εργασία. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να καθορίσετε, βάσει των συγκεκριμένων περιστάσεών σας, εάν αυτές οι απαλλαγές ισχύουν για εσάς και εάν άλλες απαλλαγές που ενδέχεται να μην έχουν επισημανθεί από το εργαλείο ενδέχεται να ισχύουν για εσάς.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τον λογαριασμό σας στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, περιεχομένου, δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με τρίτα μέρη.

Αναγνωρίζετε ότι δεν αποδίδετε καμία ευθύνη και αποζημιώνετε το TaxApp από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, κόστους και εξόδων τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που σχετίζονται με τέτοιο περιεχόμενο, καθώς και δεδομένα και πληροφορίες που υποβάλατε. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή και την ανταπόκριση σε τυχόν αιτήματα τρίτων για τροποποίηση, ενημέρωση, διαγραφή ή αλλοίωση οποιουδήποτε περιεχομένου, δεδομένων και πληροφοριών που έχετε υποβάλει στην Υπηρεσία.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η TaxApp δεν έχει καμία υποχρέωση να αποθηκεύει ή να διατηρεί οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε σε αυτήν.

Δύναται να μεταφέρουμε/αναθέσουμε τη συμφωνία αυτήν σε κάποιον άλλο

Δύναται να μεταφέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των όρων σε άλλον οργανισμό. Θα σας ενημερώνουμε πάντα γραπτώς εάν συμβεί αυτό και θα διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας βάσει της σύμβασης.

Ο ιστότοπός μας είναι μόνο για φορολογικούς κάτοικους Κύπρου

Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Κύπρο. Δεν δηλώνουμε/ισχυριζόμαστε ότι το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας ή μέσω αυτού είναι κατάλληλο για χρήση ή διαθέσιμο σε άλλες χώρες.

Πρέπει να διατηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή

Θα σας παρέχουμε έναν κωδικό αναγνώρισης χρήστη, έναν κωδικό πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλο κωδικό ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας και πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές. Δεν πρέπει να τις αποκαλύψετε σε τρίτους.

Ανά πάσα στιγμή, έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον επιλέξατε εσείς, είτε εκχωρήθηκε από εμάς, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας, δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτών των όρων.

Είστε το μόνο άτομο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιείτε την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και δεν επιτρέπετε σε άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν τα ίδια. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν ενέργειες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες στο λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των στοιχείων επικοινωνίας σας, είναι και παραμένουν πάντοτε πλήρεις και ακριβείς.

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι οποιοσδήποτε άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως στο 
[email protected]

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας

Είμαστε ο κάτοχος ή ο (έχουμε δικαίωμα χρήσης) για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον ιστότοπό μας και το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν, προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνών συνθηκών. Διατηρούμε και επιφυλάσσουμε όλα τα δικαιώματά μας διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να προσελκύσετε την προσοχή άλλων ατόμων στον οργανισμό σας σε περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τα τυπωμένα ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Ο ρόλος μας ως δημιουργοί του περιεχόμενου του ιστότοπου μας πρέπει να αναγνωρίζεται

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα απόσπασμα του περιεχομένου στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή τους αδειούχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα παύσει άμεσα και πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

Πληρωμή

Για Υπηρεσίες που προσφέρονται βάσει πληρωμής ή συνδρομής, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι, εκτός εάν εμείς ή οποιοσδήποτε άλλος υπεύθυνο τρίτο μέρος σας ειδοποιήσει διαφορετικά:

Όλες οι χρεώσεις θα είναι σε Ευρώ και ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί όταν εγγραφείτε και μας παρέχετε τα στοιχεία πληρωμής σας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην παραγγελία σας ή στους όρους πληρωμής στον ιστότοπο για τις Υπηρεσίες.

Πρέπει να πληρώσετε με ένα από τα ακόλουθα μέσα:

  • Μια έγκυρη πιστωτική κάρτα αποδεκτή από το TaxApp.
  • Μια έγκυρη χρεωστική κάρτα αποδεκτή από το TaxApp.
  • Με άλλη επιλογή πληρωμής, την οποία το TaxApp σας παρέχει γραπτώς.

Εάν τα στοιχεία πληρωμής και εγγραφής σας δεν είναι ακριβή, τρέχοντα και πλήρη και δεν μας ειδοποιήσετε αμέσως όταν αλλάξουν αυτές οι πληροφορίες, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε έγκυρο τρόπο πληρωμής για να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όλες οι χρεώσεις δεν επιστρέφονται.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ιστότοπους με τους οποίους δύναται να συνδέεστε μέσω του ιστότοπού μας

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και περιεχόμενο που παρέχονται από τρίτους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησής σας. Δεν πρέπει να ερμηνεύετε τέτοιου είδους συνδέσμους ως παροχή έγκρισης από εμάς αυτών των συνδεδεμένων ιστοτόπων ή πληροφοριών που ενδέχεται να λάβετε από αυτούς.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή του εν λόγω περιχομένου.

Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες δεν εγκρίνετε από εμάς

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες και υλικό που ανεβάζουν άλλοι χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανακοινώσεων. Αυτές οι πληροφορίες και το εν λόγω περιεχόμενο/υλικό δεν έχουν επαληθευτεί ούτε και εγκριθεί από εμάς. Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στον ιστότοπό μας δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε παράπονο για περιεχόμενο που ανεβάζουν άλλοι χρήστες

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο σχετικά με περιεχόμενο που ανεβάζουν άλλοι χρήστες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://taxapp.cy/contact/

Η ευθύνη μας για απώλεια ή ζημιά που υπεστήκατε εσείς

Είτε είστε πελάτης είτε επαγγελματικός χρήστης::

Δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε με κανέναν τρόπο την ευθύνη μας απέναντί σας, όπου θα κάτι τέτοιο θα ήταν ενάντια στις πρόνοιες του νόμου.

  • Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι παρέχουμε τον ιστότοπό μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς. Δεν έχουμε καμία ευθύνη προς εσάς για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια επιχείρησης, διακοπή της επιχείρησης ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.
  • Εάν ελαττωματικό ψηφιακό περιεχόμενο που έχουμε προμηθεύσει βλάψει μια συσκευή ή ψηφιακό περιεχόμενο που σας ανήκει, το οποίο οφείλεται στην αποτυχία μας να χρησιμοποιήσουμε εύλογη φροντίδα και δεξιότητες, είτε θα επιδιορθώσουμε τη ζημιά είτε θα σας πληρώσουμε αποζημίωση. Ωστόσο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι: 1) για ζημιές που θα μπορούσατε να αποφύγετε ακολουθώντας τις οδηγίες μας για να εφαρμόσετε μια ενημέρωση που σας προσφέρεται δωρεάν, ή 2) για ζημιές που προκλήθηκαν από την παράλειψη να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης ή 3) για ζημία που προκλήθηκε από την παράλειψη εφαρμογής των ελάχιστων απαιτήσεων του συστήματος που μας έχει προτείνει.

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Πώς δύναται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Πολιτική απορρήτου μας.

Εισαγωγή περιεχομένου στον ιστότοπό μας

Οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετε στον ιστότοπό μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και δεν αποτελεί προσωπική ιδιοκτησία κανενός ατόμου. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας σχετικά με τα δεδομένα, αλλά απαιτείται να παραχωρήσετε σε άλλους χρήστες του ιστότοπού μας και σε εμάς μια περιορισμένη άδεια χρήσης, αποθήκευσης και αντιγραφής αυτού του περιεχομένου και διανομής και διάθεσής του σε τρίτους.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου σας.

Δεν αποθηκεύουμε τρομοκρατικό περιεχόμενο.

 

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πιθανούς ιούς και έχετε ευθύνη να μην τους εισάγετε στον ιστότοπο

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφοριών, των προγραμμάτων υπολογιστών και της πλατφόρμας για πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς.

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση του ιστότοπού μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες (logic bombs) ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, τον διακομιστή που αποθηκεύει τον ιστότοπό μας ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη στον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας (denial-of-service attack) ή μιας διανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας (distributed denial-of-service attack). Παραβιάζοντας αυτήν τη πρόνοια, ενδέχεται να διαπράξετε ποινικό αδίκημα. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές και θα συνεργαστούμε με αυτές τις εν λόγω αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως.

Κανόνες σχετικά με σύνδεση στον ιστότοπό μας

Δύναται να συνδεθείτε στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν την εκμεταλλεύεται.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνετε/διαφαίνεται οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή υποστήριξης εκ μέρους μας, όπου δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει.

Ούτε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος δύναται να πλαισιώσει τον ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, ούτε να δημιουργήσει έναν σύνδεσμο για οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Εάν επιθυμείτε: 1) σύνδεση ή 2) χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου στον ιστότοπό μας, εκτός από αυτό που αναφέρουμε παραπάνω, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το [email protected][email protected] .

Αποκλεισμός ευθύνης

Αποτελεί ατομική ευθύνη των χρηστών να επιβεβαιώσουν την ορθότητα του ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργείται σχετικά με τη φορολογική τους δήλωση, προτού μας εξουσιοδοτήσουν να προχωρήσουμε στην υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ανακριβείς πληροφορίες που υποβάλλονται και περιέχονται σε αυτές, ούτε υποχρέωση επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των πληροφοριών που υπέβαλε ο χρήστης μέσω του TaxApp.

Ποιας χώρας ισχύουν οι νόμοι για τυχόν διαφορές;

Εάν είστε πελάτης, σημειώνουμε ότι ο Κυπριακός νόμος διέπει αυτούς τους όρους χρήσης, το αντικείμενο και τη διαμόρφωσή τους. Τόσο εμείς όσο και εσείς συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια της Κύπρου θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

Εάν είστε επιχείρηση, σημειώνουμε ότι ο Κυπριακός νόμος διέπει αυτούς τους όρους χρήσης, το αντικείμενο και τη διαμόρφωσή τους (και τυχόν μη-συμβατικές διαφορές ή αξιώσεις). Τόσο εμείς όσο και εσείς συμφωνούμε με την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.