ΤΙΜΕΣ

Υπόβαλε μόνος

Έλεγχος δήλωσης
από φορολογικούς συμβούλους

29 50
 •  

 

  + 19% VAT

 • διασφάλιστε σωστή υποβολή
 • πληρώστε λιγότερο φόρο
 • υποβάλετε σε μόλις μερικά λεπτά
 • 100% ασφάλεια & εμπιστευτικότητα

Υπόβαλε με βοήθεια

You send the tax documents – We handle everything!

Ξεκινά από

79 50
 •  

  + 19% VAT

 • ετοιμάζουμε την δήλωση σας
 • για κάθε εισόδημα
 • σωστός υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος
 • φορολογικές συμβουλές

Αυτοεργοδοτούμενοι

Δήλωση Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΓΕΣΥ, Κοινωνικές Ασφαλίσεις - Αναλαμβάνουμε τα πάντα.

Ξεκινά από

99 50
 •  

 

  + 19% VAT

 • υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος, ΦΠΑ, κτλ
 • υπολογισμός προσωρινής φορολογίας
 • πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων & ΓΕΣΥ
 • φορολογικές συμβουλές

Υπόβαλε νωρίς - Απέφυγε προστίματα και ταλαιπωρία