ΤΙΜΕΣ

Δήλωση για
Μισθωτούς

Επαγγελματίες λογιστές εξετάζουν τη δήλωση σας!

19 50
  •  
  • διασφάλιστε σωστή υποβολή
  • πληρώστε λιγότερο φόρο
  • υποβάλετε σε μόλις μερικά λεπτά
  • 100% ασφάλεια & εμπιστευτικότητα

Δήλωση Αυτο-
εργοδοτουμένου

Προετοιμασία δήλωσης εκτός πλατφόρμας

79 50
.
  •  
  • ετοιμάζουμε την δήλωση σας 'εκτός πλατφόρμας'
  • ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης σας
  • σωστός υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος
  • συμπεριλαμβάνει οποιασδήποτε φορολογικές συμβουλές

Υπόβαλε νωρίς - Απέφυγε προστίματα και ταλαιπωρία