ΤΙΜΕΣ

Υπόβαλε μόνος

Επαγγελματίες λογιστές εξετάζουν τη δήλωση σας!

25 00
  •  

πλέον 19% ΦΠΑ

  • διασφάλιστε σωστή υποβολή
  • πληρώστε λιγότερο φόρο
  • υποβάλετε σε μόλις μερικά λεπτά
  • 100% ασφάλεια & εμπιστευτικότητα

Υποβολή με φορολογικό σύμβουλο

Σας καθοδηγούμε βήμα προς βήμα - Αναλαμβάνουμε τα πάντα

79 50
.
  •  

πλέον 19% ΦΠΑ

  • ετοιμάζουμε την δήλωση σας εμείς
  • ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος σας
  • σωστός υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος
  • φορολογικές συμβουλές

Υπόβαλε νωρίς - Απέφυγε προστίματα και ταλαιπωρία