​​​​​​​​​​​​​​​​​​Υπολογισμός Τελών Μεταβίβασης​

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Τα 'τέλη μεταβίβασης' χρεώνονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όταν υπάρχει μεταβίβάση ακίνητης περιουσίας μεταξύ προσώπων (νομικών και φυσικών). Τα τέλη υπολογίζονται με βάση την 'αξία αγοράς' του ακινήτου κατά την ημερομηνία της πώλησης, και βαραίνουν τον αγοραστή.

Μεταβιβαστικά Τέλη

Αγοραία αξία ακινήτου Φορολογικός συντελεστής Τέλος Συσσωρευμένα Τέλη
 • 1. Τα πιο πάνω μεταβιβαστικά τέλη είναι μειωμένα κατά 50% σε περίπτωση που η αγορά της ακίνητης περιουσίας δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

 • 2. Σε περίπτωση δωρεάν μεταφοράς ακίνητης ιδιοκτησίας, τα μεταβιβαστικά τέλη υπολογίζονται στην αξία της ακίνητης περιουσίας ως ακολούθως:

      • από γονείς σε παιδιά - δεν ισχύουν τα μεταβιβαστικά τέλη
      • μεταξύ συζύγων - 0,01%
      • μεταξύ συγγενών τρίτου βαθμού - 0,01%

 • 3. Δεν ισχύουν μεταβιβαστικά τέλη στις περιπτώσεις:

     • Εταιρικές αναδιοργανώσεις
     • Αναδιοργανώσεις δανείων

Προώθησε το:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως οδηγός. Ακόμα κι αν προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι όλες οι τιμές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό είναι ενημερωμένες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εγκυρότητά του και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη ή προβλήματα που προκύπτουν με τη χρήση αυτού του εργαλείου.